سر تیر کمان

سر تیر کمان در مدل های شکاری و کوبه ای و ساده در این بخش قابل مشاهده است .

سر تیر ها دارای لبه ها و تیغه های برنده و تیز هیتند و نفوذ زیادی در بافت های مختلف دارند.

ساخت سر تیر کمان

در مراحل ساخت ناک و سرتیر کمان از فلزات مرغوبی مثل فولاد و آلیاژ آلومینیوم استفاده میشود . اما در عین حال وزن این محصولات بسیار کم است.

همچنین در صورت نیاز به پر اضافه برای تیر کمان میتوانید از این قسمت کالای خود را انتخاب کنید.