VOMZ

VOMZ نام کمپانی مشهوری در روسیه است که به ساخت انواع دوربین و رد دات و لوازم مربوط به تفنگ های بادی و پی سی پی و شکاری و گلوله زن می پردازد.

عمده محصولات ومز روسیه در ایران نیز شامل پایه دوربین ، دوربین های مخصوص تفنگ، رد دات و… است.