کالاهای تخفیف خورده و پیشنهادات ویژه سمس کلاب مجموعه از تخفیف های زمان دار را شامل میشوندکه در این بخش قابل مشاهده هستند.

پیشنهاداتــــــــــــــ شگفتـــــــــــــــــ انگیز

 

 

تفنگ پی سی پی دست دوم

تفنگ بادی دست دوم

دوربین شکاری ارزان

دوربین تفنگ ارزان

لوازم ماهیگیری دست دوم

لوازم ماهیگیری استوک

چادر مسافرتی دست دوم

حراج وسایل ماهیگیری