چطوری فر نخ ماهیگیری رو بگیریم؟

0
0 Comments

نخ ماهیگیری که خریدم فر هست چیکارش کنم؟

Admin_semsclub Changed status to publish شهریور 31, 1401
Add a Comment
0

سلام سودابه جان!
در مورد نخ های نایلونی باید به این صورت عمل کنید:

1- ابتدای نخ را به وسیله بزرگ و در فضای باز (مثل درخت یا تیر برق و…) ببندید.
2-کل نخ روی قرقره را باز کنید و در مکان مطمئنی قرار دهید.
3-با کمک دستمال کاغذی ، کل طول نخ را با دست و با حالتی شبیه به تمیز کردن بکشید .
4-پس از صاف شدن دوباره آن را روی قرقره بپیچید. شاد و تن درست باشید!

Admin_semsclub Answered question مرداد 5, 1401
Add a Comment
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.